Nõuanded rentijale

Iga rendileandja loodab oma vara saada peale kasutamist ka õigeaegselt ja esialgses konditsioonis tagasi. Samas igal rendilevõtjal on ootus et renditav ese on töökorras ja võimaldab ohutult seda kasutada.

Rendileandja:

  • Mõistlik oleks vara rendileandmine fikseerida kirjaliku rendilepinguga. Piisab ühest koopiast millest saate omale telefoniga koopia salvestada;
  • Samuti oleks hea idee kohapeal ka isikut tõendavat dokumenti kontrollida ja kliendi kontaktid – telefon; aadress salvestada;
  • Mõistlik oleks rendilevõtjalt isikuandmed – st nimi ja isikukood ette küsida – lihtne googeldamine aitab hilisemaid probleeme vältida;
  • Kallimate esemete puhul oleks alati soovitav deposiiti nõuda;
  • Vara vastuvõtul võiks selle korrasolekut koos rendilevõtjaga kontrollida;

Rendilevõtja:

  • Vara vastuvõtul võiks koos rendileandjaga kontrollida selle korrasolekut; samuti fikseerida olemasolevad defektid kirjalikult;
  • Deposiidi nõudmise korral veenduda et deposiit ei oleks renditava vara suhtes ülemõistlikult suur;
  • Samuti kirjalik leping koos kontrollitud isikut tõendava dokumendiga;
  • Vara tagastamisel soovitaks võtta rendileandja allkiri tasumise kohta;

Head rentimist!