Tingimused

Üldmõisted

Veebileht – andmekogu, mis asub aadressil www.netrent.ee. Andmekogu kuulub Skandok OÜ’le.
Haldaja – veebilehe haldaja on Skandok OÜ (registrikood 11117165).
Kasutaja – isik või isikud kes kasutavad Veebilehte.

Üldsätted

1.1. Veebilehe Kasutajad nõustuvad Veebilehe kasutamistingimustega. Veebilehe kasutamine tähendab Veebilehe külastamist Kasutaja poolt.

1.2. Veebilehe tavakasutamine tähendab tutvumist Veebilehe sisuga ning kuulutuste avaldamist registreeritud Kasutaja poolt.

Veebilehel kuulutamine

2.1. Kasutaja kohustub kuulutamisel esitama õigeid, korrektseid ja õigusaktide ning heade tavadega kooskõlas olevaid andmeid. Kuulutuse esitamisega kinnitab Kasutaja et esitatav teave:

2.1.1. on korrektne ega ole eksitav;

2.1.2. on kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning ei sisalda pakkumisi teenustele mis ei vasta kehtivatele seadustele;

2.1.3. ei riku kolmandate isikute varalisi, mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;

Vastutus

3.1. Kasutaja kannab vastutust oma Veebilehel avaldatud kuulutuste sh ka sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.2. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Veebilehel avaldatud kuulutuste õigsuse, seaduslikkuse ja kehtivuse või heade tavade järgimise eest Kasutaja poolt. Haldaja ei vastuta Veebilehe kaudu teenuste osutamisel teenuste eest.

3.3. Haldaja ei ole vastutav Kasutajate (või kolmandate osapoolte) omavaheliste tehingute eest.

Kasutaja õigused ja kohustused

4.1. Kasutaja kohustub kasutama Veebilehte seaduslikel eesmärkidel;

4.2. Kuulutuse sisestamisega kinnitab Kasutaja et on teovõimeline täisealine isik;

4.3. Kasutaja on kohustub edastama Veebilehele vaid selliseid faile ja saadetisi mis on viirusevabad ja mis ei häiri Veebilehe normaalset tööd;

4.4. Kasutaja kohustub uuendama oma kontaktandmeid viimaste muutumisel.

Haldaja õigused ja kohustused

5.1. Haldajal on õigus muuta ühepoolselt teenuste hinnakirju ja kasutustingimusi. Muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid eelnevalt Veebilehe vahendusel.

5.2. Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi Veebilehe kasutamisel või blokeerida Kasutaja juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.

5.3. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt esitatud kuulutusi ning eemaldada ja/või blokeerida kuulutused, mis ei vasta kasutustingimustele või headele tavadele.

Autoriõigused

6.1. Veebilehe ja selle sisu autoriõigused kuuluvad Haldajale.

6.2. Lisades Veebilehele andmeid või teoseid (kuulutusi, fotosid, tekste) annab Kasutaja Haldajale tasuta üle kõik autoriõigused, mis Kasutajal vastava objekti suhtes olemas on. andmete kaitse

Isikuandmete kaitse

7.1. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele registreeritud Kasutaja kontaktandmeid, välja arvatud seaduses ettenähtud alustel. Kasutaja poolt edastatud kontaktandmeid kasutab Haldaja üksnes seoses Kasutajale osutatavate teenustega.